neoficiální stránky o městě Plzeň
a jeho občanech

Vysoké školy v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) byla založena roku 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni, roku 2016 tedy slaví 25 let své existence. V současnosti zde studuje okolo 13 000 studentů. Jaké fakulty zde najdeme?
-Fakulta aplikovaných věd
-Fakulta ekonomická
-Fakulta elektrotechnická
-Fakulta filozofická
-Fakulta pedagogická
-Fakulta právnická
-Fakulta strojní
-Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
-Fakulta zdravotnických studií

Funguje zde Ústav jazykové přípravy a Výzkumné centrum Nové technologie. Univerzita je jedním ze zřizovatelů vědeckého centra Techmania Plzeň. Právě díky svým výzkumným centrům je ZČU jedinečná.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Karlova univerzita byla založena v Praze roku 1348 a Lékařská fakulta v Plzni vznikla díky dekretu dr. Edvarda Beneše č.135 ze dne 27. 10. 1945. Dnes jde o moderní vysokou školu, na které momentálně studuje okolo 2000 studentů, a na níž už vystudovalo téměř 10 tisíc lékařů, působících u nás i v zahraničí. Na fakultě jsou dva studijní programy: všeobecné lékařství a zubní lékařství, nechybí ani Doktorandský studijní program. Výuka probíhá v češtině i angličtině, funguje zde rovněž „Univerzita třetího věku“.

Metropolitní univerzita Praha

Univerzitní středisko Metropolitní univerzity Praha v Plzni nabízí studium bakalářských i magisterských studijních programů, převážně v kombinované formě. V bakalářském stupni lze studovat obory Veřejná správa a Mezinárodní vztahy a evropská studia. V magisterském stupni nabízí MUP dva obory: Evropská studia a veřejná správa a Mezinárodní vztahy a evropská studia, oba v kombinované formě.