neoficiální stránky o městě Plzeň
a jeho občanech

Plzeňsko a doprava

Informace o dopravě a dostupnosti Plzně

Plzeň je nejen západočeskou metropolí, ale také významným dopravním uzlem v České republice. Doprava přichází směrem do města hned ze sedmi směrů. Důležitým dopravním tahem je trasa spojující Českou republiku a další evropské státy východozápadním směrem, a to Praha- Plzeň- Norimberk (dálnice D5, která Plzeň těsně míjí jižním obchvatem). Z Plzně směřují dopravní tahy jak v silniční, tak i v železniční dopravě do Českých Budějovic, Klatov, Železné Rudy, Domažlic, Karlových Varů, Žatce a Mostu. Hlavní nádraží ČD se nachází na východním okraji centra, Centrální autobusové nádraží zase na okraji západním. Městská hromadná doprava je zajištěna autobusy, trolejbusy a tramvajemi. I když je v Plzni 5 řek, žádná z nich není splavná pro lodní dopravu a nenachází se zde přístav.

Plzeňské městské dopravní podniky

Systém městské veřejné dopravy v Plzni tvoří tramvaje, trolejbusy a autobusy. Tramvajové linky jsou tři a spolu s trolejbusy tvoří páteř městské dopravy. Autobusy MHD doplňují a zajišťují spojení i do menších městských částí. Tramvaje jsou v Plzni žluté, trolejbusy zelené a autobusy červené. Zajímavostí je, že MHD Plzeň patří k nejekologičtějším v Evropě, 2/3 dopravních prostředků nezatěžují město škodlivinami. Historie dopravního podniku sahá až do 19. století a hlavní zásluhu má český elektrotechnik František Křižík.

Integrovaná doprava Plzeňska

Integrovaná doprava Plzeňska (zkratka IDP) zajišťuje dopravu v Plzni i jejím okolí. Podílí se na ní jak Plzeňské městské dopravní podniky, tak i České dráhy, ČSAD Plzeň a několik dalších dopravců: PROBO BUS, Miroslav Hrouda a Město Blovice. U všech je uznáván jednotný jízdní doklad: předplacená Plzeňská karta. Systém byl spuštěn v roce 2002 a funguje přibližně do okruhu 35 km od Plzně.