neoficiální stránky o městě Plzeň
a jeho občanech

Vědeckotechnický park
v Plzni

Vědeckotechnický park v Plzni je unikátním místem a klíčovým rozvojovým projektem, lokalizovaným v Městském industriálním parku Plzeň Borská pole. Co je jeho krédem? „Prostředí pro tvořivé využívání znalostí vedoucí ke všeobecné prosperitě“. Na více než 15 000 m² vznikla moderní infrastruktura pro podporu vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Významná je spolupráce se Západočeskou univerzitou z hlediska výzkumu i kvalifikované pracovní síly a zanedbatelná rozhodně není ani výhodná geografická poloha na dopravní tepně spojující Prahu s Německem. V areálu najdeme laboratorní, kancelářské a poloprovozní prostory. Od roku 2012 fungují nové prostory vybudované v rámci projektu „Plzeňský vědecko- technologický park II“.

Vznikla myšlenky pro tvorbu tohoto projektu

Jde o klíčový projekt rozvoje regionu a jeho konkurenceschopnosti. Podporuje přenos nových poznatků do firemní praxe a zakládání i rozvoj inovačních firem. Myšlenka vznikla již na počátku 90. let 20. století v souvislosti se záměrem přesměrovat ekonomickou základnu města a zbavit se dlouholeté ekonomické závislosti města na těžkém strojírenství a jednom velkém zaměstnavateli- závodu Škoda Plzeň. Společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (VTP) pak vznikla v roce 2005.

Co vědeckotechnický park nabízí

Vědeckotechnický park Plzeň nabízí skvělé zázemí pro malé i střední inovační podniky a start-upy, do určité míry také prostory pro vývojová centra větších a zavedených firem. V prostorách parku probíhají vzdělávací semináře, konference a networkingová setkání. Partnerskými subjekty jsou BIC Plzeň, Česká technologická platforma strojírenství, CzechInvest, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Západočeská univerzita v Plzni a další. Ty zde mají sídla svých poboček nebo ústavů, pořádají různé akce a vytvářejí dobrou půdu pro inovační firmy a projekty.