neoficiální stránky o městě Plzeň
a jeho občanech

Plzeň „Evropské hlavní město kultury 2015“

Celý rok 2015 byl pro město Plzeň na poli kultury, ale obecně také cestovního ruchu, velmi úspěšný a plodný. A to nejen po finanční stránce. Město v tu dobu zrealizovalo velkolepý projekt za podpory EU s názvem „Plzeň: Evropské hlavní město kultury 2015“. Tuto značku, či spíše titul, získává vždy na dobu celého jednoho roku od EU jedno či více evropských měst. Předpokládá se, že kultura a kulturní život v daném městě jsou na vynikající úrovni, avšak že tento rok může stávající úroveň ještě o kousek pozvednout.

Osm let se připravujete na jeden jediný rok

Město Plzeň se na svůj „kulturní rok“ připravovalo téměř celých osm let! A již na konci tohoto roku 2015 bylo dle statistik znát, že se přípravy vyplatily. Vždyť Plzeň navštívil více než jeden milion návštěvníků! To vše díky dobré a propracované marketingové kampani. V souvislosti s titulem „Evropské hlavní město kultury“ se o Plzni napsalo více než 3000 článků v českých i zahraničních médiích. Byly natočeny desítky až stovky reportáží a živých vstupů přímo z místa dění, a to jak českými, tak zahraničními televizemi jako BBC, ARD, ORF, aj.

Tématem pro následující roky je udržitelnost

Zastupitelé a vedení města Plzně si je dobře vědomo, že se městu podařil úspěch, na kterém však musí i v budoucnu nadále stavět. Podpora a investice do kulturního života a rozvoje cestovního ruchu jsou nyní jedněmi z priorit na programu činností města. V rámci roku 2015 byly postaveny zcela nové budovy jako například Nové divadlo, kreativní zóna DEPO2015 a byly zrealizovány kulturní a společenské akce, které se staly později každoroční součástí života lidí v Plzni (např. Festival světla nebo Česko-Bavorské dny).

Financování projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Projekt se drží modelu tzv. vícezdrojového financování. To znamená, že na jeho realizaci přispívá hned několik různých subjektů současně. Patří sem veřejný sektor zastoupený městem Plzeň, Plzeňským krajem a státem ČR. Dále je zde podnikatelský sektor, evropské fondy, aj.

Celková částka rozpočtu za roky plánování a samozřejmě realizaci projektu v roce 2015 činila 430 milionů korun. Město Plzeň financovalo více než polovinu všech finančních nákladů. Ministerstvo kultury ČR přispělo do rozpočtu necelou čtvrtinou a v řádech několika až deseti procent přispěli Plzeňský kraj, EU – Cena Meliny Mercouri a sponzoři. Kompletní financování ukazuje přehledně tabulka níže:

rokMinisterstvo kulturyMěsto PlzeňEU – Cena Meliny MercouriPlzeňský krajOstatní (švýc.fondy, Cíl 3 aj.)Privátní sektor, vstupné apod. - předpokladCELKEM

2011170,517,5

201212,1193,20,81,436,5

20132021,61,52,61,347

20142046,43921,72111,1

201540111,653,425185

20162,72,7

91,2218,33911,7929,7399,8

23 %54 %10 %3 %2 %8 %100 %

pozn. Dalších cca 30 mil. Kč z rozpočtu Plzeňského kraje bylo použito na projekty vybrané programovou radou (mohou mezi nimi být i další projekty Plzeň 2015, o.p.s), celkový rozpočet tak činí 430 miliónů Kč. Dále byly podpořeny projekty, které přímo realizují krajské příspěvkové organizace. Do celkového rozpočtu projektu lze zahrnout i držitele čtyřletých grantů a investiční projekty města.Publikováno: duben 2017