neoficiální stránky o městě Plzeň
a jeho občanech

Město Plzeň
a jeho občané

Město Plzeň je metropolí na západu Čech a centrem Západočeského kraje, zároveň jde o čtvrté největší město České republiky a druhé největší město v Čechách s téměř 170 000 obyvateli. Plzeň je městem statutárním, a to již od roku 1942 a dělí se na 10 městských obvodů. Rozloha města činí 137,65 km², počet obyvatel je 169 859 a má mírně vzrůstající tendenci oproti létům minulým, a na tomto čísle se podílí přírůstek stěhováním.

Geografie města Plzeň

Plzeňská kotlina (nejvýchodnější a nejnižší část západočeské pánve), ve které leží, je ohraničena ze severu Krkaveckou pahorkatinou, na východě Radečským pásmem a na jihovýchodě Radyňskou vrchovinou. Rozkládá se na ojedinělém místě soutoku čtyř řek, a to Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy za vniku řeky Berounky. Centrum města s náměstím leží v nadmořské výšce 311 metrů, nejnižší bod se nachází v Bukovci, kde Berounka opouští město, a to v nadmořské výšce 193 metrů. Nejvyšší bodem Plzně je Val s nadmořskou výškou 434 metrů. Co se týká klimatu, Plzeň leží v oblasti mírně teplé s dlouhým suchým létem, suchou zimou, krátkým trváním sněhové pokrývky a mírně teplým jarem i podzimem.

Plzeň - počet obyvatel

I když je Plzeňský kraj svou rozlohou třetím největším v ČR, lidnatostí zaostává, je totiž šestým nejméně obydleným krajem. V Plzeňském kraji žilo k 31. 3. 2016 577 081 obyvatel, přičemž v samotné Plzni žije téměř třetina obyvatel kraje (29,4 %), tedy necelých 170 000.