neoficiální stránky o městě Plzeň
a jeho občanech

Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury

Plzeň se stala součástí projektu Evropské hlavní město kultury 2015, což je velká příležitost podpořit toto město a zviditelnit ho jako nové mezinárodní kulturní centrum. V rámci projektu se konala řada kulturních akcí pro širokou veřejnost, mezi kterými si každý našel to své. Tento projekt je více, než nějaký obyčejný festival, jednorázové oživení nebo pouhý prostor pro realizaci umělců. Má dlouhodobý dopad na vnímání Plzně u nás i v zahraničí a může stát milníkem v historii této západočeské metropole. Rokem 2016 nic nekončí, naopak, na festival lze snadno plynule navázat a v kulturní život města dlouhodobě rozvíjet.

Centra pro kulturní akce projektu

Celoroční program Evropského hlavního města kultury je směsí velkých i menších událostí, krátkodobých i dlouhodobých projektů. Z šedého průmyslového centra se vyvinulo plnohodnotné a zajímavé město, kde má kultura své nezastupitelné místo. Akce se konají především v těchto kulturních plzeňských centrech: Meeting Point na Náměstí Republiky, Kulturní dům Peklo, coworking wo—co husovka, DEPO 2015 (areál Dopravního podniku města Plzně v Cukrovarské ulici), Nové divadlo a kaple Nečtiny.

Program v kulturních centrech i na veřejných místech

V rámci projektu se uskutečnilo a stále uskutečňuje několik set akcí, zahrnujících divadlo, výstavy, architekturu, tanec, koncerty, velké veřejné akce, vzdělávací projekty a další. Akce se odehrávaly ve všech částech města, a to nejen v kulturních prostorách, ale i na veřejných prostranstvích. Probíhá spolupráce s místními, národními i zahraničními pořadateli, partnery, partnerskými městy a různými institucemi.

Mnohé projekty pokračují i v dalších letech

Jaké akce se v rámci projektu konaly? Jednalo se například o festival Živá ulice, Festival světla, otevření Kulturní fabriky v bývalém pivovaru Světovar, Slavnosti svobody, 9 týdnů baroka, výstava díla Jiřího Trnky, Mezinárodní festival Divadlo a další. Na mnohé z nich se naváže i v dalších letech.

Rozvoj celého regionu

Projekt Evropské hlavní město kultury má za cíl nejen rozvinout samotné město, ale i region, ve kterém leží. V západních Čechách se pozornost obrací především na témata tomuto kraji blízká, a těmi jsou umění v krajině, industriální dědictví a barokní památky.