neoficiální stránky o městě Plzeň
a jeho občanech

U. S. Point v Plzni radí ohledně studia v USA

26. září 2013 zahájil Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni činnost nového amerického centra zaměřeného na kulturu a informace s názvem „US Point“. Ten si dal za úkol mimo jiné také to, že bude radit a pomáhat českým uchazečům o studium či stáž na amerických školách. Tato myšlenka rezonuje v tradici, která je v Plzni a okolí již od dob, kdy bylo město osvobozeno v květnu 1945 americkými vojsky od diktátu Třetí říše.

Třetí v republice

Takové zařízení se v ČR otevřelo teprve vůbec potřetí! Další dvě jsou v Praze a v Brně. I zde plní výše zmíněné hlavní funkce, včetně vzdělávání. Velkou předností tohoto místa je fakt, že je to určitá „studna vědění“. Na jediném místě má totiž člověk možnost nahlédnout do jinak nepřístupných databází, kde jsou shromážděny všechny informace o Spojených státech amerických (historie, kultura, vzdělání, věda, výzkum, aj.).

Zařízení v Praze, Brně a Plzni nyní spadá do sítě stovek poradenských center po celé Evropě. Koordinátoři z Brna a Plzně navíc úzce spolupracují s poradcem EducationUSA, který sídlí ve Fullbrightově komisi v Praze. Spolu pak pravidelně pořádají: workshopy ohledně přijímacího řízení na americké vysoké školy, možností stipendií, vízových požadavků, a finanční pomoci během studia v USA.

Fulbrightova komise

Fulbrightova komise vznikla v Praze v roce 1991 jako výsledek dohod mezi tehdejší československou a americkou vládou. Jejím hlavním cílem bylo prohloubení porozumění mezi oběma zeměmi prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Ty jsou financovaný ze stipendijních programů, na kterých se vlády obou zemí podílí zhruba stejným dílem.

Organizace také zcela bezplatně poskytuje všem zájemcům nezkreslené a aktuální informace ohledně studia či stáže v USA. Vládami financovaná stipendia mohou jít jak na studium, tak také na výzkum či přímo výuku v amerických školách a dalších institucích. Tato možnost však funguje oboustranně. Jinými slovy je zde také možnost, aby české školy a jiné vzdělávací instituce získaly k sobě do zaměstnání či na stáž pedagoga nebo vědce z USA.

Stipendijní programy

Stipendijní programy jsou podobně jako na vysokých školách jasně definované, a to včetně podmínek, které uchazeč o stipendium musí splnit. O něj se přímo hlásí u Fulbrightovy komise, nikoliv u své domovské akademické nebo jiné instituce.

Co vše takové stipendium pokryje? Uvádí se, že zcela určitě životní náklady uchazeče po dobu pobytu v USA. Dále pak zpáteční letenku, zdravotní pojištění a případné další náklady (nákup učebnic). Člověk potom vycestuje na vízum J-1, které platí dva roky. Základními předpoklady jsou: trvalý pobyt v ČR, české státní občanství, výborná znalost angličtiny.

Kdo má šanci uspět?

Každý rok si člověk smí podat pouze jedinou přihlášku. Komise následně vybírá povětšinou do 40 uchazečů, ačkoliv zájemců jsou stovky, ne-li tisíce. Ti všichni se o stipendium hlásí spolu s vypracovaným projektem. Právě ten je rozhodujícím kritériem pro komisi v tom, zda daný uchazeč stipendium dostane či ne. Hodnotí se také kdo, zda už uchazeč v USA dlouhodobě pobýval či nikoliv. Přednost mají ti, kteří tuto šanci ještě neměli.Publikováno: duben 2017

Tento článek čerpá z veřejně dostupných zdrojů a má pouze informativní charakter. Pro aktuální informace navštivte oficiální stránky centra US Point.