neoficiální stránky o městě Plzeň
a jeho občanech

Útvar koordinace evropských projektů

Útvar koordinace evropských projektů města Plzeň (ÚKEP) je příspěvková organizace, která má za cíl koordinovat dotační projekty. Vznikla 1. 3. 2015, zřizovatelem je statutární město Plzeň a řízením byla pověřena Kancelář primátora města Plzně.

ÚKEP se soustřeďuje na přípravu dotačních projektů, jejich řízení a realizaci, zpracovává žádosti o dotace a zabývá se veškerou potřebnou administrativou. Zajišťuje informace ohledně grantů a dotací, především ze zdrojů EU. Poskytuje servis subjektům v rámci města Plzeň a spolupracuje s nimi na konkrétních projektech. Zaměřuje se především na rozsáhlejší projekty a jejich realizaci z prostředků EU, jak Strukturálních fondů, tak i Fondů soudržnosti. Finanční prostředky získává z národních i místních zdrojů.

ÚKEP sídlí v ulici Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň.Publikováno: prosinec 2016

Tento článek čerpá z veřejně dostupných zdrojů a má pouze informativní charakter. Pro aktuální informace navštivte oficiální stránky ÚKEP.