neoficiální stránky o městě Plzeň
a jeho občanech

Podpora kultury v Plzni v letech 2016 - 2019

Zatímco na konci roku 2015 skončil v Plzni velkolepý projekt „Plzeň – Evropské hlavní město kultury“, již od roku 2016 započalo nové dotační období nejen v oblasti kultury. Tamní zastupitelé před začátkem „Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2016 až 2019“ rozhodli svým hlasováním o tom, kolik subjektů a které dosáhnou na přislíbené dotace.

Funkční dotační systém

V Plzni toto není však ničím neobvyklým, protože současný systém dotací v oblasti kultury zde funguje už třetí čtyřleté období. V minulém dotačním období let 2012 – 2015 bylo přerozděleno necelých 220 milionů korun. V tom aktuálním jde o částku 231 milionů korun za celé čtyřleté období. Každoročně je vyplácena a přerozdělena vždy ta stejná částka. Na období let 2016 – 2019 se tedy počítá s přerozdělením 32 milionů ročně.

Jaká částka se rozdělí?

O tuto obrovskou sumu peněz se utkalo na konci roku 2015 v dotačním klání celkem 30 subjektů. Zastupitelstvo města Plzně se nakonec rozhodlo rozdělit finanční částku mezi 21 žadatelů, a to s ohledem na schválený rozpočet a rozpočtové výhledy města Plzně. Celková objem dotací za čtyřleté období tedy dosáhne částky 128,5 milionu korun.

Kdo má šanci dotaci získat?

Dotační program je určen na podporu zajímavých kulturních a uměleckých projektů a významné kontinuální kulturní a umělecké činnosti (tanec, divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění,…), jež směřují k veřejné prezentaci.

Některé subjekty se pokoušely o získání dotace již opakovaně, jiné úplně poprvé. To se týkalo zejména těch, kteří se skončení projektu „Evropské hlavní město kultury“ rozhodli neskončit s rozvojem kultury v dané oblasti. V minulosti bylo z těchto dotačních titulů financováno například Divadlo pod lampou, Plzeňská filharmonie nebo Jazz bez hranic. První jmenovaný subjekt fungující jako obecně prospěšná společnost dokonce díky své činnosti dosáhl finančních nároků přímo z rozpočtu města Plzně.Publikováno: duben 2017