neoficiální stránky o městě Plzeň
a jeho občanech

BIC Plzeň

BIC Plzeň je Podnikatelské a inovační centrum založené roku 1992 městem Plzeň, partner sítě Enterprise Europe Network Cílem organizace je podporovat zakládání a rozvoj inovačních firem v rámci Plzeňského kraje.

Jaká je činnost BIC Plzeň? Poradenství při tvorbě podnikatelských plánů, pomoc při získávání dotací, transfer technologií, mezinárodní spolupráce ve vývoji a výzkumu, pronájem prostor pro inovační podnikání, zprostředkování kontaktů mezi firmami a výzkumnými pracovišti a poradenství pro podnikání v EU. BIC Plzeň pořádá semináře, workshopy a konference.

Služby tohoto Podnikatelského a inovačního centra jsou určeny především malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) a zahrnují i asistenci při rozvoji již existujících společností, zapojování firem do evropských projektů, podporu pro zavádění inovací a nalézání vhodných partnerů pro spolupráci. BIC Plzeň spolupracuje s řadou partnerů na mezinárodní, národní i regionální úrovni.Publikováno: prosinec 2016

Tento článek čerpá z veřejně dostupných zdrojů a má pouze informativní charakter. Pro aktuální informace navštivte oficiální stránky BIC Plzeň.